Tien kleine negertjes

2008 Sportfondsenbad

Na de schoonmaak door buurtbewoners van het sportfondsenbad speelde UD, aangevuld met de eerste Knappertjes, deze thriller van Agatha Christi op de tegels onder de tribune van het zwembad. De volle tribune bood voor het eerst in vijftien jaar weer uitzicht op het vervallen zwembad.

Cast: Lillian, Kees, Tom, Robert, Jaap, Jos, Caroline, Yvonne, Wout, Ger